Ke mang a utswana maswi?

ISBN: 9781920361369

Malome Bereng o ruile dikgomo tse dintsi. O fepa ba lelapa la gagwe ka mašwi a tsona. Botlhe ba rata mašwi thata, fela go mongwe yo o a a utswang ba sa lemoge. A, malome Bereng o tla itemogela gore totatota legodu le la mašwi ke mang?

GRADE: 2
Component : Padiso