Ubani ontshontsha ubisi

Umalume uTom enezinkomo eziningi. Izinkomo zikhipha ubisi olusha. Wonke umuntu emndenini uyalithanda ubisi.

Kodwa kukhona ontshontsha ubisi. Ingabe umalume uTom uzomthola ontshontsha ubisi?

ISBN: 9781920361440

GRADE: 2

Component : Reader

Category: