Yalahleka inja kaMandla

Ngelinye ilanga umandla walahlekelwa yinja yakhe. Usefune yonke indawo efuna uBadlani esizwa umngani wakhe uSipho. UMandla uselahlekelwa yithemba lokubuya a thole uBadlani.

Kuyokwenzekani? Ingabe bayobuya bamthole uBadlani?

ISBN: 9781920278410

GRADE: 3

Component : Reader

Category: