Zeqa izinkawu

Umnumzane Khoza wayenezihlahla zezithelo ezinhlobonhlobo egcekeni lakhe, zinezimnandi nezihle izithelo. Omakhelwane bakhe bazama ukutshala izihlahla ezinjengezakhe kodwa behluleka. Izithelo zabo zazidliwa izinambuzane.

Langa limbe kudlula iloli elithwele izinkawu endaweni, kwashintsha yonke into!

ISBN: 9781920278380

GRADE: 3

Component : Reader

Categories: ,